JGD's Logo

logojgd.png

JGD's Printing Cover

JGD Cover Printing.png

Rekayasa Vol.5/2009

 

Impak Perbelanjaan Rancangan Malaysia Lima Tahun ke atas Sektor Pertanian dan Kemiskinan: Analisa Empat Dekad 75 - 93

Ahmad Zubir Ibrahim, Samihah Khalil @ Halim

Abstract | Full Text : PDF

 

Impak Pelaburan dan Perbelanjaan Kerajaan terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Kajian Kes Negeri Sabah dan Sarawak 63 - 74

Fauzi Bin Hussin, Ku’Adzam Tuan Lonik

Abstract | Full Text : PDF

 

Undang-Undang Islam dalam Perlembagaan Malaysia: Kewajarannya berdasarkan Faktor Sejarah Perundangan Tanah Melayu 22 - 47

Haji Hairuddin Megat Latif

Abstract | Full Text : PDF

 

Kepuasan Komunikasi dan Hubungannya dengan Komitmen Kerja dalam Kalangan Pekerja Sektor Awam 48 - 62

Najib Ahmad Marzuki, Umi Zunianti Nurbaya Omar@Aziz

Abstract | Full Text : PDF

 

Causation in Marine Insurance: The Conflicts between Perils of the Sea and the Exclusions 11 - 21

Wan Izatul Asma Wan Talaat

Abstract | Full Text : PDF