JGD's Logo

logojgd.png

JGD's Printing Cover

JGD Cover Printing.png

Rekayasa Vol.2/2006

 

Pentadbiran Awam dan Proses-proses Pengurusan: Satu Kerangka Konseptual

42 - 57
Saadon Awang

Abstract | Full Text : PDF

 

Kesan Persepsi Undang-Undang dan Penguatkuasaan Zakat terhadap Gelagat Kepatuhan Zakat Pendapatan Gaji

32 - 41

Kamil Md. Idris

Abstract | Full Text : PDF

 

Kad Kredit: Isu Keselamatan dalam Perbankan Elektronik dan Penggunaannya di Sisi Syara’

11 - 19

Ahmad Shamsul Abd Aziz, Rosmawani Che Hashim

Abstract | Full Text : PDF

 

Raja Berperlembagaan Prinsip dan Amalannya di Malaysia

20 - 31

Abdul Aziz Bari

Abstract | Full Text : PDF

 

Islam Hadhari: Suatu Kesinambungan Dasar Penerapan Nilai-Nilai Islam selepas Era Tun Dr. Mahathir Mohamad 1 - 10

Ahmad Atory Hussain

Abstract | Full Text : PDF