JGD's Logo

logojgd.png

JGD's Printing Cover

JGD Cover Printing.png

JGD Vol.6/2010

 

Sistem Pendidikan Baru Malaysia: Suatu Pendekatan Holistik-Komprehensif

69 - 82 

Saadon Awang

Abstract | Full Text : PDF

 

Prinsip dan Model Negara Islam: Definisi dan Aplikasinya di Malaysia

53 - 68 

Mohd Izhar Ariff Mohd Hashim, Alias Azhar

Abstract | Full Text : PDF

 

Mengenali Warga Tua Desa di Malaysia: Profil Sosial dan Pengaturan Tempat Kediaman

22 - 39 

Wan Ibrahim Wan Ahmad, Zainab Ismail

Abstract | Full Text : PDF

 

Pelabelan Makanan: Adakah Anda Usahawan yang Peka?

40 - 52 

Anis Shuhaiza Bt Md Salleh, Yusramizza Bt Md Isa @ Yusuff

Abstract | Full Text : PDF

 

Peranan Wanita dalam Pembangunan Keluarga dari Perspektif Fi Zilal Al-Quran

14 - 21 

Asyraf Hj Ab Rahman, Wan Ibrahim Wan Ahmad, Zainab Ismail

Abstract | Full Text : PDF